Al-Ateen

Nu har föreningen startat en svensk Ala-Teen grupp i Vasa.

 

Gruppen träffas varannan Tisdag klockan 18.00 på Vasaesplanaden 12 (9:de vån)

nästa gång den 25.9 

 

För närmare information , kontakta Marianne Siermala 050 - 337 0339