Svensk Jourtelefon

 

 

Jourtelefon för närstående till missbrukare 

             Tfn 020 370 500 

        (enl. lokalsamtalsavgift)

 

 

För mera information:  svenskspråkiga linjen