Bli medlem

Välkommen som medlem i vår förening!

Vem som hellst kan bli medlem och understödja föreningens syften; som privatperson, eller samfund.

Man behöver inte ha någon som hellst kontakt med missbruk och dess skadeverkningar, men inse problematiken och vilja stöda denna angelägna verksamhet.

Medlemsavgift: 10€
Understöd: Valfri summa

Konto:
Vörå Sparbank
497100-1997

Uppge namn och kontaktuppgifter, såå att vi kan kontakta Dig/Er via medlemsbrev.