Introduktion

Alkoholism är en familjesjukdom. De anhöriga blir småningom medberoende; ofta utan att själva vara medvetna om det. Detta behöver inte betyda att den närstående själv börjar dricka.

Alkoholen börjar "STYRA" hela familjen och även för de anhöriga kretsar allt runt alkoholen och missbrukaren, vilket sedan inverkar på allt och alla i hemmet. Även de anhöriga riskerar att insjukna i denna miljö och blir tvungna att sjukskriva sig, gå på terapi, äta mediciner.

Mycket allvarligt är det, att även ungdomar insjuknar.

Det handlar om väldigt många människors illamående, ångest, förtvivlan.

Det finns självhjälpsgrupper för de närstående; Al-Anon. Dessa grupper är anonyma, ideella(med samma principer som AA) och riktar sig till de anhöriga och deras mående. Där har alla kommit i kontakt med missbruk och förstår varandras dilemman.

Denna förening kan aktivt och mera öppet föra de närståendes talan, påverka samhället och beslutsfattare. Informera, samla in fakta,ordna kurser,läger,diskussionstillfällen.

Öka medvetenheten om och erkännandet av stöd och hjälp för de närstående. Detta bör ingå som en naturlig del av alkoholistvården i Finland.

Alkoholism är en familjesjukdom.

För att bli medlem behöver man inte ha någon som helst kontakt med missbruk, men inse problematiken och viljan att stöda denna angelägna verksamhet.