Välkommen

Välkommen till vår nya hemsida. Här kommer ordförande att "blogga" om saker som hör till föreningen.

 

Att leva i skuggan av ett beroende!?

Vem ser OSS!?

Det behövs ett organ, som står på barrikaderna; informerar och gör samhället medvetet om missbruk som en familjesjukdom, där även de närstående mår mer eller mindre dåligt.

Missfunktionell familj växer fram. Kung alkohol eller vilket missbruk som hellst, styr hela omgivningen.

Vem stöder, hjälper, vårdar de närstående?

Missbruk en familjesjukdom!!

Hela familjen bör tas mera med/ bör vara med i vårdprocessen.

Vi behöver en attitydförändring i samhället vad gäller missbruk! Mera information och fakta om missbruk som familjesjukdom. Mera förståelse.

Flickan som står med en maskros full av frön och färdig att sprida dem för vinden, för att ge nytt liv, sprida beståndet av mer maskrosor, får bl.a. stå för föreningens vilja att sprida kunskap om missbruk och samtidigt är det barnen och ungdomen som är vår framtid, vårt HOPP om ett gott liv även framöver.Maskrosen är en mycket SEG växt, som kommer upp  t.o.m. genom assfalten och lyser glatt gul!

Den ger inte upp. Den klarar sig i och ur svåra situationer. Det är aldrig för sent! Det finns alltid hopp!

Liksom maskrosen behöver hjälp av ljuset, solenergi, behöver även missbrukaren och de närstående hjälp och stöd av någon/några, som ger dem energi och kraft att gå vidare mot ljuset, solen. Ger dem kraft och sinnesro.

Den ljusgröna färgen vi använder får också representera hoppet och som all växtlighet gror och växer till sig på våren, försommaren vill vi hoppas kunna hjälpa och stöda närstående, att hitta sinnesro och ett GOTT, "nytt" liv!

 

"Gud giv mig sinnesro, att acceptera de människor jag inte kan förändra.

Mod att förändra den människa jag kan,

och förstånd att inse, att den människan är JAG!"

marianne