A-kliniken

http://www.vaasa.fi/Pa_svenska/Social-____halsovard/Missbrukarvard_/Oppenvard

Vasa A-rådgivning
Vörågatan 46, 65100 VASA
Tfn 06 325 2800

A-rådgivningen (öppenvårdsverksamhet)

En öppenvårdsenhet dit personer med rusmedelsproblem och deras närmaste kan söka sig när bruket av rusmedel orsakar problem eller oroar personen själv, dennes familj eller arbetskamrater. Arbetshandledning, skolnings- och konsultationstjänster.