Anhörigas stöd för mentalvården i Vasanejden r.f.

Föreningen stöder anhöriga och andra närstående till människor med mental ohälsa. Till verksamheten hör bl.a. professionell handledning, rekreationsverksamhet, gruppverksamhet och individuella diskussionsmöjligheter.  Till verksamheten hör också att bevaka de anhörigas intressen samt avskaffa fördomar som fortfarande berör mentala sjukdomar.

http://www.vaasanomaiset.fi/