Drogfri ungdom

Föreningens målsättning är bl.a. att förebygga  användning av tobak, alkohol och andra droger bland barn och ungdomar samt att lära barn och ungdomar motverka mobbning, skadegörelse och kriminalitet.  Före-ningen arrangerar föreläsningar och utbildningar om beroende och missbruk.

http://www.drogfriungdom.fi/