Fri från narkotika rf

Syftet med verksamheten är att förebygga användning av droger, att stöda narkotikamissbrukare att lägga av med missbruket, att erbjuda stöd till anhöriga som föräldrar, syskon och barn till narkotikamissbrukare, att påverka utvecklingen av förebyggande och korrigerande drogarbete i vårt land samt att arbeta för bevarandet av en restriktiv drogpolitik.  http://www.irtihuumeista.fi/pa_svenska