Katko

http://www.vaasa.fi/Pa_svenska/Social-____halsovard/Missbrukarvard_/Anstaltsvard

Tillnyktrings- och akutvårdsstationen
Smedsbyvägen 4, 65100 VASA
Rådgivning och platsförfrågan: tfn 06 325 2400

Tillnyktrings- och akutvårdsstationens uppgift är att hjälpa rusmedelsberoende personer att tryggt klara av rustillståndet och hjälpa personen i att sluta använda rusmedel. Enheten har jour 24 h/dygn, med några undantag.