Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik är takorganisationen för det finlandssvenska nykterhetsarbetet. Visionen är ett samhälle, där droger inte hindrar människor att leva ett fritt och rikt liv.  narkotika. Deras arbete är koncentrerat på tre kärnområden - rusmedelsförebyggandearbete, trafiksäkerhets- och trafiknykterhetsarbete och drogpolitiskt arbete både på riksplan och lokalplan i samhället. Förbundet är politiskt och religiöst obundet.

http://www.nykter.fi/